TurkiyeBlog.Net, kamuya mal olmuş bireylerin, yaşamları, günümüze kadar olan bilgilerinin derlendiği ve toplandığı bilgi paylaşım yayınıdır. Alfabetik olarak kamuya mal olmuş kişilerin, meslekleri, doğum tarihleri, doğum yerleri, başarıları gibi birçok alanda derlenen bilgilerin genel olarak paylaşımıdır. Çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler dönemsel zamanlarda güncellenerek, kullanıcılar en güncel biyografiyi sunmayı amaç olarak ediniyoruz.

Eğer eksik gördüğünüz veya hatalı olan biyografilerin olduğunu düşünüyor iseniz iletişim sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kamuya Mal Olmuş Kişi Tanımı

Kamuya mal olmuş kişilerin kişilik haklarına yapılan müdahaleler özel kişilerden farklı biçimde ele alınır. Basın yoluyla kişilik hakkına müdahale edilen kişinin kamuya mal olmuş bir kişi olması, kamunun bilgi almakta üstün bir yararı söz konusu olduğunda, müdahaleyi hukuka uygun hale getirebilir. Kamuya mal olmuş kişiler, toplumsal hayatın çeşitli alanlarında öne çıkarak toplumun ilgisini üzerlerinde toplayan ve haklarında bilgi edinmek bakımından toplumun meşru bir menfaatinin bulunduğu kişilerdir. Kamuya mal olmuş kişi kavramı dar anlamıyla bulundukları mevki, yerine getirdikleri görevler veya faaliyetleri ile toplumun ilgisini sürekli olarak üzerlerinde toplayan kişileri ifade eder. Geniş anlamda kamuya mal olmuş kişi kavramı ise, münferit, sıra dışı bir olayla bağlantısı dolayısıyla toplumun ilgisini geçici olarak üzerlerinde toplayan kişileri de kapsamına alır. Kişinin kamuya mal olması, onun bu yöndeki iradesi ile gerçekleşebileceği gibi, tamamen iradesi dışında da gerçekleşebilir. Kamuya mal olma, yer ve zaman bakımından göreceli bir kavram olup, kişinin kişilik haklarına müdahale edildiği yer ve zamanda bu niteliği taşıyıp taşımadığı belirleyicidir.

Public figures

The infringements of the personality of public figures are handled differently from those involving private persons. The superior interest of public on being informed can justify the infringements of the personality of public figures by the press. Public figures are the people who attract public’s attention by standing out in social life and about whom the public has a reasonable interest to get information. The concept of public figure, in the strict sense, designates those who are constantly in the public eye because of their status, functions or activities. However, this concept, in a broad sense, includes also those who attract the attention of the society with their connection with a single, extraordi nary event. A person can become a public figure on a voluntary or involuntary basis. The concept of public figure is relative in terms of place and time. The determinant factor for identifying that a person is accepted as public figure is his/her qualifying the necessary conditions at the time and place of the infringement of personality.